profesjonalne
uzdatnianie wody

Badanie wody


Badanie wody

Paremetry wody nadającej się do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 29. maeca 2007, z późniejszymi zmianami, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Rozporządzenie to określa min: 
- wymagania fizyko-chemiczne oraz bakteriologiczne jakie powinna spełniać woda zdatna do picia 
- zakres parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i przeglądowym 
- nakłada obowiązek badania zawróno wody zimnej (parametry monitoringu kontrolnego), jak i ciepłej (bakterie Legionelli) 
 
Kontakt
tel. 618 307 309
granimex@granimex.com.pl

 

Wykonamy dla Państwa badanie wody w zakresie wszystkich parametrów oraz do różnych celów:
- ustalenie jakości wody we własnym ujęciu 
- badania wody niezbędne do odbioru lokalu np. gastronomicznego przez Sanepid 
- badania wody w zakresie Legionelli np. w hotelach, szpitalach
- badania monitoringu przeglądowego i kontrolnego .
 
Współpracujemy z laboratorium, które wykonuje analizy potwierdzone akredytacją PC nr AB079 oraz Systemem Badań Jakości Wody zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
Nasza oferta obejmuje: 
- dojazd i pobór prób do badań przez certyfikowanego próbkobiorcę
- dostarczenie prób do laboratorium w warunkach zapewniających niezmiennośći parametrów 
- sprawozdanie z wyników badań (okres oczekiwania na wyniki do średnio 10-14 dni,w zależności od rodzaju badanych parametrów)
- w przypadku przekroczeń nasz technolog przedstawia propozycję systemu uzdatniania wody, w celu uzyskania odpowiednich parametrów
Aktualności: więcej aktualności
  Nasza siedziba: Uzdatnianie Wody
ul. Kamienna 7
61 - 423 Poznań zobacz na mapie
Chętnie odpowiemy na Państwa pytania: 61 8307 309 granimex@granimex.com.pl

© Uzdatnianie wody
Profesjonalne pozycjonowanie Poznań